Russerne på Bornholm

 

Der måtte ikke komme NATO-tropper til Bornholm, hverken på landjorden, i luftrummet over Bornholm og i farvandet omkring Bornholm inden for 3 sømil. Denne bestemmelse, kaldet Østersø-direktivet, var gældende under hele den kolde krig og i adskillige år efter Murens fald.  Læs om direktivet i artikel af Jakob Marschner i Bornholms Tidende den 19.02.2022. Østersø-direktivet.

Nye bøger om Bornholm:

Thomas Kofoed Poulsen: Russertiden. De sidste vidner. Bornholm 1945/1946. Forlaget Brian Christensen 2021.

Niels Geckler og Morten Friis Jørgensen: Bornholm i krig og fred. Verdenskrig. Kold Krig. Nye trusler. Hakon Holm Publishing 2021.

70 år efter russernes afrejse:

TV 2 Bornholm: Tilbageblik - da russerne rejste ( med indslag om aktuelle russiske overflyvninger) - Da Bornholm blev bombet

se TV-udsendelsen om Bornholm under den kolde krig (Danmarks hemmelige forsvar 4/4 - DR)

Bent Jensen: USA og England ville ikke redde Bornholm fra Sovjet - DR Bornholm 21. marts 2014

I dokumentsamlingen Bornholm mellem Øst og Vest er samlet 1077 dokumenter, fortrinsvis fra det danske udenrigsministerium, der dokumentarisk skildrer det historiske forløb op til og under den sovjetiske besættelse af Bornholm i maj 1945 og de tilbagevendende kontroverser med den sovjetiske regering om Bornholm, der opstod under den kolde krig.

I artiklen "Bornholm i sovjetisk søgelys" beskrives, hvorledes den danske regering efter de sovjetiske troppers afrejse fra Bornholm i 1946 lod sig presse af den sovjetiske regering til at holde fremmede, dvs. allierede tropper borte fra Bornholm i hele efterkrigsperioden frem til den kolde krigs ophør.

Lyt til ekstraudsendelse fra Pressens  Radioavis 16. marts 1946: Russerne forlader Bornholm.

Lyt til radioudsendelse fra 1995 om den russiske besættelse af Bornholm.

Se filmen fra englændernes ankomst til Danmark i dagene efter tyskernes kapitulation den 4. maj 1945: "Da englænderne kom". I filmens slutning er der et klip fra det russiske bombardement på Bornholm den 8. maj 1945.

En fyrbøders beretning om kystjageren Huitfeldts eskortering af den afhoppede polske jagerpilots MIG-jager fra Rønne til København marts 1953

TV dokumentarfilm i 9 afsnit om Bornholm under den russiske besættelse og den kolde krig: - Vagthund ved Jerntæppet - se udsendelsen om Den kolde Krig på Bornholm

I tv-serien "Den gådefulde Ø" er der følgende afsnit om den kolde krig og Bornholm: " Tårnet - om FE´s lyttestation på Dueodde "station B" "Gasmasken"- russiske specialstyrker på Bornholm? - I "Pagten "handler det om den sovjetiske note af 5. marts 1946, der lovede at fjerne de sovjetiske tropper fra Bornholm, hvis Danmark kunne overtage øen "uden deltagelse af fremmede tropper og administratorer". Heri  taler bl.a. tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen om den klemme, den danske eftergivenhed over for Sovjetunionens påstand om, at der ikke måtte komme fremmede tropper til Bornholm, bragte øen i under den kolde krig.
 - og fra den tyske besættelse: "Basen" - Bornholm ubådsbase for Tyskland? -  og Gengældelsesvåbnet, Hitlers V1 raket -

Daniel Dyrbjerg og Sune Christiani har som led i deres journaliststudier skrevet en interviewbaseret artikel om Bornholm under den kolde krig. Heri findes vidnesbyrd og synspunkter af centrale aktører som general Hillingsø og politikerne Uffe Ellemann-Jensen og Hans Engell, henholdsvis udenrigsminister og forsvarsminister i 1980´erne.

Der fortælles også om en dansk officer fra Bornholm, der på et privatbesøg i Polen i 1991 tilfældigt møder en polsk officer på en restaurant. De falder i snak og polakken fortæller, at hans enheds opgave havde været at gå i land på Bornholm under en væbnet konflikt. Gamle fjender i fredeligt møde over en vodka.

I 1969 flygtede en østtysk jagerpilot med sit fly til Bornholm. Det er der også en spændende beretning om.
F-16 fly fløj rutinemæssigt fra Flyvestation Aalborg ned over Østersøen til Bornholm for at markere dansk suverænitet og afvise fly fra Warszawapagten, som man kan læse her.

Operation Hurricane er kodeordet for den plan, det danske forsvar havde for at imødegå et angreb fra Warszawapagt-styrker hen over Østersøen. Denne plan fremlægges nu med kort over troppeplaceringerne i dagene op til angrebets begyndelse.

Da britiske tropper efter befrielsen af Danmark den 5. maj 1945 stod klar til at flyve til Bornholm og tage imod tyskernes overgivelse, ville general Eisenhower først spørge ad i Moskva, om det kom på tværs af russernes planer og sendte dette telegram til Moskva den 8. maj. Russerne svarede først den 10. maj: Vi er der allerede!

Forud for sit virke som sognepræst på Bornholm og senere på Lolland måtte Bent Christensen som de fleste andre unge mænd af sin generation aftjene sin værnepligt. Det skete i 1962 til 1964, da Bent Christensen gennemgik uddannelsen til sprogofficer og forrettede tjeneste ved Bornholms Værn. Læs hans personlige beretning om denne specielle uddannelse og de særlige forhold ved tjenesten ved Bornholms Værn.

Repræsentanter for Frihedsrådet var under et besøg i Sverige i marts 1945 i kontakt med den sovjetiske ambassade. Der opstod et rygte om, at Frihedsrådet havde aftalt med russerne, at de kunne besætte Bornholm. Rygtet nåede også via den amerikanske ambassade i Paris til Washington, som det fremgår af denne notits af 12. april 1945 af ambassaderåd Povl Bang-Jensen. Rygtet var vistnok falsk og blev aldrig bekræftet og fik heller ikke den vestallierede overkommando til at fatte interesse for Bornholm. 

Helt indtil de sidste dage inden Nazitysklands kapitulation i Europa var der usikkerhed om forløbet af Danmarks befrielse. Premierminister Winston Churchill var opmærksom på risikoen for en sovjetisk befrielse af Danmark. En efterretningsrapport fra Danmark den 3. maj berettede, at tyskerne havde pågrebet russiske faldskærmsagenter ved Køge bugt. Churchill forelagde rapporten i et selvstændigt punkt i et regeringsmøde den 4. maj. Senere samme dag bad Churchill general Eisenhower om at nå Danmark før russerne. Referatet af regeringsmødets punkt 3 kan læses her.

Den 5. marts 1953 landede en polsk flugtpilot på Bornholm med sit MIG-15 jagerfly. Den danske regering var utilpas ved at skulle give sine NATO-allierede adgang til flyet, som repræsenterede det mest avancerede i Warszawapagtens flystyrke. Både den amerikanske og britiske regering og NATO´s øverstkommanderende bad indtrængende den danske regering om at give amerikanske og britiske eksperter adgang til at undersøge flyet, som dette referat fra et møde i den britiske regering vidner om. Men regeringen afslog. Det endte med, at de udenlandske eksperter måtte nøjes med at kunne stille spørgsmål til de danske flysagkyndige, der undersøgte flyet. Flyet blev returneret til Polen den 22. marts. Piloten blev sendt til England den 18. marts 1953.