Cubakrisen

Cubakrisen 1962

Se præsident Kennedys tv tale til nationen den 22. oktober 1962 om de sovjetiske raketter på Cuba og om USA´s modforholdsregler, dvs. en flådeblokade rundt om Cuba.

Lyt og læs afskrift af præsident Kennedys telefonsamtaler  med forh. præsident Eisenhower(1953-1961) om russerne, Cuba og Berlin den 22. oktober, om blokadebeslutningen, og den 28. oktober, om aftalen med Khrustjov.

Lørdag den 27. oktober 1962  kl. 19.45: Robert Kennedy meddeler den sovjetiske ambassadør Dobrynin, at russerne senest næste dag skal give tilsagn om at fjerne de sovjetiske baser og våben fra Cuba - ellers vil USA gøre det.

Søndag den 28. oktober 1962: Endelig finder Cubakrisen sin løsning: Khrusjtjov lover at fjerne de sovjetiske våben fra Cuba, medens Kennedy lover ikke at invadere Cuba.

 Den 2. november 1962: Præsident Kennedy meddeler  i radioen: de sovjetiske baser og våben er under afvikling

Denne netside fra JFK Library giver et kronologisk resumé af de 13 dage, da Cubakrisen var på sit højeste.

Kennedy taler i telefon med forh. præsident Eisenhower om optioner og Berlin den 22. oktober 1962

Cuban Missile Crisis and Aftermath - 390 dokumenter om krisen og dens efterspil

De hemmelige atomvåben på Cuba - historien om Cubakrisens ukendte efterspil. Se video fra BBC  her.

Video: Michael Dobbs, forfatteren af bogen om Cubakrisen: One Minute to Midnight, danske titel: Cubakrisen, taler her om Cubakrisen

Video: Symposium om CIA´s varsling op til Cubakrisen: Intelligence and the Cuban Missile Crisis (1992)

Graham Allison, førende Cubakrise-specialist og forfatter til bogen om Cubakrisen: Essence of Decision, sætter krisen i perspektiv i dette tv-program den 14. oktober 2012

I en artikel fra den 15. oktober 2012 -"Closer than you thought to WorldWar III" - påviser Graham Allison hvor tæt krisen var på en utilsigtet atomkrig   

Advarsel til dem, der vil se filmen om Cubakrisen: "13 days".

Aktørerne beretter: Kennedy´s forsvarsminister Bob McNamara og Kennedys nærmeste rådgiver, Ted Sorensen om Cubakrisen - en video fra 2002.

Video:  Cubakrisen i tilbageblik - historikerdebat på John F. Kennedy Library den 14. oktober 2012

The Global Cuban Missile Crisis - 50 years after

Noter fra den amerikanske forsvarsstabs -Joint Chiefs of Staff´s - diskussioner om Cuba-krisen oktober-november 1962

Dagbladet Informations artikelserie om Cubakrisen, avisen den 13. okt., 20. okt., 22. okt., 23. okt., 24. okt., 25. okt., 26. okt., 27. okt. og 29. oktober som den sidste

Noam Chomsky, amerikansk samfundskritiker, giver sit syn på USA´s rolle i Cubakrisen i artiklen: "The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World"

God dokumentarfilm med hovedpersoner:The Missiles of October - amerikansk dokumentar om Cubakrisen fra 1974

Michael Dobbs: Cubakrisen. - Kennedy, Khrustjov og Castro på randen af atomkrig. Informations forlag 2009. 471 sider med noter og register.
Bogen beskriver i detaljer, hvordan den militære og atomare trussel faktisk udviklede sig under Cubakrisen samtidig med det politiske spil på topplanet.

Hvis du er studerende eller bare stærkt interesseret i Cubakrisen og gerne vil læse kilder, erindringer og fremstillinger, kan du benytte denne liste over kilder og litteratur.

Links til Cubakrisen

Russiske dokumenter om Cubakrisen (på russisk), bl. a. om Mikoyans mission på Cuba i november 1962

Harvard Kennedy School 60th Anniversary of Cuban Missile Crisis

Cold War International History Project

Department of State serien: Foreign Relations of the United States, vol. XI : 1961-1963 Cuban Missile Crisis and Aftermath. -Alle de vigtigste dokumenter.

Da Cuba-krisen spidsede til, sendte Fidel Castro et telegram til den sovjetiske leder, Nikita Khrustjov, hvori han - ganske vist i lidt uklare vendinger - anbefalede den sovjetiske leder at besvare en eventuel amerikansk invasion på Cuba med atomvåben og "at overveje at eliminere  denne fare [for en amerikansk besættelse af Cuba og et imperialistisk atomart førsteslag mod Sovjetunionen] for altid", hvilket kunne fortolkes som en opfordring til at besvare en amerikansk invasion på Cuba med sovjetiske atomangreb mod mål i USA. Telegrammet fra Castro til Khrustjov, der er dateret den 27. oktober 1962, kan læses i sin helhed her.

Khrustjov sendte allerede dagen efter - den 28. oktober 1962 - da en aftale med Kennedy om krisens løsning var på plads - Castro dette telegram, hvori Khrustjov bad Castro om at undlade at foretage militære handlinger, der kunne bringe aftalen med Kennedy i fare.