Bøger

Danske brede værker:

bøgerne er her ordnet efter udgivelsesår - tidligste først

Udenrigsministeriet: Dansk Sikkerhedspolitik 1948-1966. Bind I: Fremstilling, bind II: Bilag. København 1968

Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik. - En redegørelse fra det sagkyndige udvalg under regeringsudvalget vedrørende Danmarks sikkerhedspolitik. København 1970

Dyvig-rapporten. Danmarks sikkerhedspolitiske situation i 1980´erne med kommentarer og debat. København 1985. - (en officiel embedsmands-fremstilling benævnt efter udvalgets formand, departementschef Peter Dyvig)

Bent Jensen: Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. Verdenskrig. Gyldendal 1987

Poul Villaume: Allieret med forbehold. NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961. København 1994

Bent Jensen: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965. Odense Universitetsforlag 1999

Nikolaj Petersen: Europæisk og globalt engagement 1973-2003. Dansk Udenrigspolitiks Historie bind 6. København 2004

Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume: I blokopdelingens tegn, 1945-1972.  Dansk Udenrigspolitiks Historie bind 5. København 2005

Dansk Institut for Internationale Studier: Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991. 1-4. København 2005

Michael Boas Pedersen: Danmark under den kolde krig - småstat mellem supermagter. Forlaget Frydenlund 2007. 176 s. (god og kort indføring i emnet)

PET-kommissionens beretning. bd. 1-16 (juni 2009) kan læses her

Den kolde krig og Danmark ("koldkrigsleksikon"). Gads leksikon  red. af John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume. København 2011

Bent Jensen: Ulve, får og vogtere. Den kolde krig i Danmark 1945-1991. I-II. Gyldendal 2014.

Samuel Rachlin: Bag den kolde krigs tåger. Stalins arv til et splittet Europa. Kristeligt Dagblads Forlag 2016

 

Internationale brede værker:

John Lewis Gaddis: Den kolde krig. Gyldendal 2006

Aleksandr Fursenko, Timothy Naftali:  Khrushchev´s Cold War. The inside story of an American adversary. New York 2006. 670 sider.

The Cambridge History of the Cold War. bind 2: Crises and Détente. - edited by Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad. Cambridge 2010. 662 sider

Masterpieces of History. The peaceful end of the Cold War in Europe, 1989. ed. by Svetlana Savranskaja, Thomas Blanton and Vladislav Zubok. New York 2010 (dokumentsamling med kommentarer fra vidner og historikere). 730 sider.

Internationale værker om afgrænsede emner:

Zbigniew Brzezinski og Samuel P. Huntington: Political Power: USA/USSR.Viking Press 1963 - (en beskrivelse af vigtige sider af de to supermagters politiske styre)

Danske bøger om afgrænsede  emner:

Hvor fører du mig hen? - jeg går ej længer. Danske udenrigspolitikere under Den kolde Krig. Biografiske skitser og registre 1945-1990. - Vandkunsten juni 1994. Forlaget Eirene

Wilhelm Christmas-Møller: Obersten og Kommandøren – Efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og socialdemokrati 1945-55. Gyldendal 1995

Bent Jensen: Den lange befrielse. - Bornholm besat og befriet 1945-1946. Odense Universitetsforlag 1996

Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI): Grønland under Den Kolde Krig, Bind I-II (bind II er dokumentsamling). DUPI 1997

Bo Lidegaard: I kongens navn. Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919-58. Forlaget Samleren 1999

Peer Henrik Hansen og Jakob Sørensen: Påskekrisen 1948. Høst & Søn 2000

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDR´s forhold til Danmark 1949-1960. SFAH´s skriftserie nr 43. 2001

Bent Jensen: Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle. 2. udg. Lindhardt og Ringhof 2002

Jakob Andersen med Oleg Gordievsky: De røde spioner. KGB´s operationer i Danmark -  fra Stalin til Jeltsin, fra Stauning til Nyrup. Høst og Søn 2002

Opgøret om den kolde krig. -en samling af debatindlæg i Berlingske Tidende om den kolde krig - redigeret af Bent Blüdnikow. Peter la Cours forlag 2003

Bent Jensen: Færøerne under den kolde krig. 2003. Netbog

Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen (red.): Den kolde krig på hjemmefronten. Odense Universitetsforlag 2004

Thomas Wegener Friis: Den Usynlige Front, DDR’s militære spionage i Danmark under Den Kolde Krig. Lindhardt og Ringhof 2005

Peer Henrik Hansen: Firmaets største bedrift: den hemmelige krig mod de danske kommunister . Forlaget Høst 2005

Hans Davidsen-Nielsen: I en højere sags tjeneste. PET under den kolde krig. Politikens Forlag 2006

Kampen om den kolde krig. Festskrift til Bent Jensen (antologi). Gyldendal 2008

Hans Davidsen-Nielsen: Spionernes krig. Historien om Forsvarets Efterretningstjeneste. Politikens Forlag 2008

Ole Retsbo: Danmark i den kolde krig - De afgørende beslutninger. Danmarks Radios Forlag (dr.dk/netbutik). 2008

Peer Henrik Hansen: Da yankee´erne kom til Danmark: fra verdenskrig til kold krig: den amerikanske efterretningstjeneste og Danmark 1943-1946. Lindhardt og Ringhof 2008

Morten Møller: Mogens Fog. En Biografi. Bind 1: Fra modstandshelt til landsforræder. Bind 2: Den røde rektor. Gyldendal 2009

Regin Schmidt, Rasmus Mariager og Morten Heiberg: PET - Historien om Politiets Efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror. Gyldendal 2009

Jens Winther: Dødskysset - den der kommer for sent bliver straffet af livet. Forlaget Sohn 2009 (en journalistisk fremstilling af Sovjetimperiets sammenbrud)

Søren Hein Rasmussen: Den kolde krigs billeder. (om hvordan den kolde krig tog sig ud i populærpressen 1945-1962.) Gyldendal 2009.

Jørgen F. Bork: Åbent Hav. Mit liv i  Søværnet 1945-1990. Viceadmiral Jørgen F. Borks erindringer. Gyldendal 2010

Perioden med den Kolde Krig. Beretninger fra landene omkring Østersøen. Mennesker. Historiske steder. Museer. - udg. af  Det Baltiske Initiativ og Netværk 2011. 41 sider.

Jørgen Grimstrup: I folkedemokratiets tjeneste. En tidligere kommunists selvopgør. Informations forlag 2011.

Jesper Gaarskjær: Bornholm besat - Det glemte hjørne af Danmark under Anden Verdenskrig. Gyldendal 2012 (om den russiske besættelse af Bornholm efter befrielsen 1945)

Peer Henrik Hansen: På afgrundens rand - Cubakrisen 1962, den kolde krig og Danmark. Øhavsmuseets forlag 2012.

Komintern og de dansk-sovjetiske relationer. Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 2012 - antologi red. af Jesper Jørgensen, A. Chubaryan, A. Sorokin og Th. Wegener Friis.

Jesper Clemmensen: Flugtrute Østersøen - historien om "den usynlige mur" mellem Danmark og DDR under den kolde krig. Gyldendal 2012.

Kold krig. Den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland. Kulturstyrelsen 2014.  - også som netbog pdf.

Øjvind Kyrø: Det hemmelige Bornholm. Bornholmerne fortæller om den kolde krig. People´s Press. 2017

Bent Jensen: Ruslands undergang. Revolutioner og sammenbrud 1917-1921. Gyldendal 2017

Marie Krarup: Ny kold krig. Marie Krarup taler med 17 eksperter fra øst og vest. Hovedland 2018

Niels Geckler og Morten Friis Jørgensen: Bornholm i krig og fred. - Verdenskrig, Kold krig. Nye trusler. Hakon Holm Publishing 2021.

Thomas Kofoed Poulsen: Russertiden. De sidste vidner. Bornholm 1945/1946. Forlaget Brian Christensen 2021