Amerikanske kilder

Den 22. februar 1946 sendte den amerikanske ambassadør  i Moskva, George F. Kennan, sin vurdering af det sovjetiske styre til Washington i et langt telegram, som siden er blevet kendt og berømt som "The Long Telegram", fordi Kennans analyse og konklusioner i telegrammet dannede grundlaget for de følgende årtiers amerikanske politik over for Sovjetunionen, som udgår fra den såkaldte containment-strategi, inddæmningsstrategien.

Kennan udbyggede sin analyse af den sovjetiske trussel fra "the long telegram" i en berømt artikel bragt i tidsskriftet "Foreign Affairs" i juli 1947 under anonymet X. Artiklen  "The Sources of Soviet Conduct"  kan læses her.

NSC 68 er den amerikanske sikkerhedspolitiske analyse fra april 1950, som definerede den officielle amerikanske opfattelse af den sovjetiske og kommunistiske trussel. Konklusionen var, at med erhvervelsen af atomvåbnet var den sovjetiske trussel blevet så alvorlig, at USA måtte øge sin militære styrke.

Hør og se den nyvalgte præsident John F. Kennedys tale ved indsættelsen den 20. januar 1961. Taleteksten  kan læses her. Talen i dansk oversættelse kan læses her.

NATO vedtog i januar 1968 en revideret strategi - MC 14/3 - over for den sovjetiske trussel med en beskrivelse af den sovjetiske trussels elementer.

"Neither confirm nor deny": danske og amerikanske regeringspapirer om flystyrtet ved Thule januar 1968