Den kolde krig og Danmark

Velkommen til denne netside, hvis opgave det er at gøre kildemateriale, dokumenter og litteratur om  den kolde krig og Danmark tilgængelig for en bred kreds og stimulere interessen for at studere og debattere de mange konflikter, temaer og problemstillinger, som den kolde krig er så rig på.I rubrikken til venstre er anført de emner, som er tilgængelige for brugerne af netsiden. Særlig fokus er der på denne side på Bornholms sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig. Da de sovjetiske tropper forlod Bornholm i april 1946 efter 11 måneders besættelse af dette østligste danske område, skete det på grundlag af en noteveksling med den danske regering, hvor det blev aftalt, at de danske myndigheder skulle overtage Bornholm uden fremmed - underforstået amerikansk og britisk - militær og civil deltagelse. Den danske regering valgte i de følgende halvtreds år den politik at holde allierede tropper borte fra Bornholm for ikke at pådrage sig sovjetisk mistænksomhed og give russerne påskud for en fornyet sovjetisk besættelse af Bornholm. 
I denne artikel - Bornholm i sovjetisk søgelys - belyses de kontroverser, der med mellemrum opstod mellem den sovjetiske og danske regering, fordi russerne fortolkede notevekslingen fra 1946 således, at der overhovedet ikke måtte forekomme besøg på Bornholm af fremmede militære enheder, skibe og fly.
I dokumentsamlingen Bornholm mellem Øst og Vest, der indeholder 1077 dokumenter fortrinsvis fra det danske udenrigsministerium, afspejles forholdene op til og under den sovjetiske besættelse af Bornholm og kontroverserne om Bornholms status under den kolde krig.
Emnerne omfatter også Påskekrisen 1948, Danmarks indtræden i Atlantpagten 1949 og den såkaldte fodnoteperiode i 80´erne udsprunget af den såkaldte dobbeltbeslutning, foruden materiale om indmarchen i Tjekkoslovakiet 1968 og Cubakrisen 1962.
Det dansk-sovjetiske forhold er belyst i kilderubrikken med danske og sovjetiske dokumenter.
Som skelsættende i dansk sikkerhedspolitik er der også en side med dokumenter om den tyske besættelse den 9. april  1940.

Bognyt

I august 2020 blev chefen for FE - Forsvarets Efterretningstjeneste - Lars Findsen hjemsendt efter kritik fra Tilsynet for Efterretningstjenesterne og i december 2021 blev han varetægtsfængslet og sigtet for at have brudt sin tavshedspligt og røbet statshemmeligheder. Om hele forløbet har Lars Findsen skrevet bogen: Spionchefen. Erindringer fra celle 18.  Bogen er nødvendig for at forstå forløbet, som er omgærdet af myndighedernes tavshed om affæren.

En omfattende historisk gennemgang af FE-sagen fra den tog sin begyndelse med tjenestens interne kampe med en frustreret whistleblower lige til affæren med Findsens fængsling og aflytning giver et hidtil uset indblik i E-tjenesten. Hans Davidsen-Nielsen: Spion blandt venner. Statshemmeligheden der ændrede Danmark.

En tidligere sektionschef i FE har skrevet en glimrende bog om sit arbejde og oplevelser i FE, hvor han i jordhøjde fortæller om nogle konkrete operationer og overvejelser af personlig art om tjenestens organisatoriske problemer. Jacob Kaarsbo: I statens hemmelige tjeneste. Mine 15 år i FE.
Der måtte ikke komme NATO-tropper til Bornholm, hverken på landjorden, i luftrummet over Bornholm og i farvandet omkring Bornholm inden for 3 sømil. Denne bestemmelse, kaldet Østersø-direktivet, var gældende under hele den kolde krig og i adskillige år efter Murens fald.  Læs om direktivet i artikel af Jakob Marschner i Bornholms Tidende den 19.02.2022. Østersø-direktivet. AKTUELT. UKRAINE. Har Vesten lovet russerne ikke at udvide NATO mod Øst? Det spørgsmål diskuteres på basis af arkivmateriale i denne artikel i International Security 2016 no.4

I 1954 var der planer om at få vesttyske styrker med ind i et europæisk forsvarsforbund - EDC- med vesttyske styrker under kontrol af en allieret overkommando. Planen faldt dog på en negativ afstemning i det franske parlament. Et hemmeligt notat om Danmarks sikkerhedspolitiske stilling i den forbindelse og i forhold til truslen fra Sovjet blev forfattet af UM og FM i forening. Læs notatet her.

Serie i otte dele på TV 2 regionerne: Danmark i kold krig - se den på net tv

Dokumentar i 12 dele: "Danmark i den kolde krig". - se hele serien her 

OBS! TV: For 70 år siden: Da russernes besættelse af Bornholm ophørte:

TV 2 Bornholm: Tilbageblik - da russerne rejste ( med indslag om aktuelle russiske overflyvninger) - Da Bornholm blev bombet

Kun 14 dage før Berlin-muren faldt den 9. november 1989 var der denne debat i Folketinget om situationen i Østeuropa og Sovjetunionen.

Idealisten - en film om Thule-sagen 1968. Læs professor Poul Villaumes kritiske bemærkninger om filmens historiske mangler og skævheder 

Postyret om udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens tale på Sabro kro den 21. november 1983:

Mistillidsdagsorden i Folketinget den 1. december 1983: Udenrigsminister Ellemann-Jensen under anklage for foragt for Folketingets flertal efter nogle skarpe udtalelser i en tale på Sabro Kro den 21. november 1983. Læs debatten i Folketinget den 1. dec. 1983

se TV-udsendelsen om Bornholm under den kolde krig (Danmarks hemmelige forsvar 4/4 - DR)

Bognyt: Kold krig. 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland. Pdf udgave her.

Læs hvorfor filmen om Cubakrisen: Thirteen Days ikke stemmer med de historiske facts, O´Donnell var slet ikke involveret