Den kolde krig og Danmark

Velkommen til denne netside, hvis opgave det er at gøre kildemateriale, dokumenter og litteratur om  den kolde krig og Danmark tilgængelig for en bred kreds og stimulere interessen for at studere og debattere de mange konflikter, temaer og problemstillinger, som den kolde krig er så rig på.I rubrikken til venstre er anført de emner, som er tilgængelige for brugerne af netsiden. Særlig fokus er der på denne side på Bornholms sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig. Da de sovjetiske tropper forlod Bornholm i april 1946 efter 11 måneders besættelse af dette østligste danske område, skete det på grundlag af en noteveksling med den danske regering, hvor det blev aftalt, at de danske myndigheder skulle overtage Bornholm uden fremmed - underforstået amerikansk og britisk - militær og civil deltagelse. Den danske regering valgte i de følgende halvtreds år den politik at holde allierede tropper borte fra Bornholm for ikke at pådrage sig sovjetisk mistænksomhed og give russerne påskud for en fornyet sovjetisk besættelse af Bornholm. 
I denne artikel - Bornholm i sovjetisk søgelys - belyses de kontroverser, der med mellemrum opstod mellem den sovjetiske og danske regering, fordi russerne fortolkede notevekslingen fra 1946 således, at der overhovedet ikke måtte forekomme besøg på Bornholm af fremmede militære enheder, skibe og fly.
I dokumentsamlingen Bornholm mellem Øst og Vest, der indeholder 1077 dokumenter fortrinsvis fra det danske udenrigsministerium, afspejles forholdene op til og under den sovjetiske besættelse af Bornholm og kontroverserne om Bornholms status under den kolde krig.
Emnerne omfatter også Påskekrisen 1948, Danmarks indtræden i Atlantpagten 1949 og den såkaldte fodnoteperiode i 80´erne udsprunget af den såkaldte dobbeltbeslutning, foruden materiale om indmarchen i Tjekkoslovakiet 1968 og Cubakrisen 1962.
Det dansk-sovjetiske forhold er belyst i kilderubrikken med danske og sovjetiske dokumenter.
Som skelsættende i dansk sikkerhedspolitik er der også en side med dokumenter om den tyske besættelse den 9. april  1940.

JFK 100

John F. Kennedy - USA´s præsident 1961-1963 - ville være fyldt 100 år den 29. maj, se herom

Statsminister Kampmann var den første regeringschef Kennedy havde som gæst i det Hvide Hus til frokost den 14. februar 1961. Udenrigsminister Per Hækkerup fik en samtale med JFK i det Hvide Hus den 4. december 1962. Læs de amerikanske baggrundspapirer om besøgene her.
I 1962 og i 1963 indtalte Kennedy en hilsen til Rebild-festen i anledning af den amerikanske Uafhængighedsdag den 4. juli

TV dokumentar i 12 dele: "Danmark i den kolde krig". Se den på DR K, hverdage, 1. del den 10. marts - se hele serien her

 "At skabe en Putin" - se helt ny svensk dokumentar om, hvorfor det gik helt galt med Ruslands overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi

"The Lessons of Henry Kissinger" - frisk interview med Kissinger om USA og verden i dag og de kommende år i magasinet The Atlantic december 2016.

OBS! TV: For 70 år siden: Da russernes besættelse af Bornholm ophørte:

TV 2 Bornholm: Tilbageblik - da russerne rejste ( med indslag om aktuelle russiske overflyvninger) - Da Bornholm blev bombet

Kun 14 dage før Berlin-muren faldt den 9. november 1989 var der denne debat i Folketinget om situationen i Østeuropa og Sovjetunionen.

Idealisten - en film om Thule-sagen 1968. Læs professor Poul Villaumes kritiske bemærkninger om filmens historiske mangler og skævheder

Forsvarets Efterretningstjenestes lyttestation på Dueodde bliver nu koldkrigsmuseum

Højesterets dom i Bent Jensen - Jørgen Dragsdahl sagen underkender Landsretten med 5 mod 2 stemmer

Serie i otte dele på TV 2 regionerne: Danmark i kold krig - se den på net tv

Postyret om udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens tale på Sabro kro den 21. november 1983:

Mistillidsdagsorden i Folketinget den 1. december 1983: Udenrigsminister Ellemann-Jensen under anklage for foragt for Folketingets flertal efter nogle skarpe udtalelser i en tale på Sabro Kro den 21. november 1983. Læs debatten i Folketinget den 1. dec. 1983

se TV-udsendelsen om Bornholm under den kolde krig (Danmarks hemmelige forsvar 4/4 - DR)

I 1957 begyndte uddannelsen af sprogofficerer i russisk. Læs Thomas Petersens personlige beretning.

Bognyt: Kold krig. 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland. Pdf udgave her.