Sovjetiske kilder

I januar 1958 blev den sovjetiske partichef og ministerpræsident Nikita Khrustjovs svar på spørgsmål fra redaktøren af Venstre Ungdoms blad "Dansk Folkestyre" offentliggjort på forsiden af "Pravda". Khrustjovs besvarelse af spørgsmålene og redaktør Sinnbecks kommentar kan læses her i dansk oversættelse.

Sovjetunionens leder, Nikita Khrustjov, var i juni 1964 på officielt besøg i de tre skandinaviske lande. Khrustjov var i Danmark fra den 16. til den 21. juni. Et sovjetisk referat af Khrustjovs samtaler under besøget i Danmark kan læses her.

Under sit besøg i Danmark var ministerpræsident Nikita Khrustjov på Fyn den 18. juni og spiste frokost på Dalum Landbrugsskole. Efter frokosten holdt han denne tale, der bærer stærkt præg af hans umiddelbare reaktion på den forevisning af det danske landbrugs effektivitet, der blev ham til del under en køretur rundt på Fyn om formiddagen.

KGB holdt godt øje med de såkaldte dissidenter i Sovjet - dem, der var i opposition til den "reelt eksisterende socialisme", som den blev praktiseret i Sovjet og i tæppelandene. KGB indberettede løbende til partiets centralkomité om dissidenternes aktiviteter og deres kontakter til udlændinge, herunder den borgerlige presses korrespondenter i Moskva. Således også i denne rapport fra KGB-chefen Andropov den 13. januar 1971.

I februar 1974 besluttede sovjetledelsen efter indstilling fra KGB-chefen, Jurij Andropov, i denne skrivelse, at udvise Solzjenitsyn og sende ham til Vesttyskland, efter at kansler Willy Brandt i en tale den 2. februar havde åbnet døren for at Solzjenitsyn kunne bosætte sig i Forbundsrepublikken.